2 תשובות
שערבי ישראלי מכיר בארץ ישראל וערבי פלסטינאי לא מכיר בה
מאיפה את כל כך בטוחה שערבי "ישראלי" מכיר בארץ ישראל?
אנונימית