8 תשובות
שערבים לא נודרים
האות שבין ה-ר' ל-י'
ערס לא חייב להיות ערבי, וערבי לא חייב להיות ערס.
לערס יש שרשרת חי וקוראים לו אבי
לערבי אין שרשרת חי וקוראים לו אחמד
ערבי=עדה
ערס=נודרר נדרר
לגמרי
שערסים שונאים ערבים