4 תשובות
נוצרי - מאמין בנצרות, ערבי - בא ממדינות ערב.
נוצרי זה דת
וערבי זה מוצא
אנונימי
הבדלים שמיים וארץ, מלבד שהם חייבים ב - 7 מצוות בני נוח.
כל דת (נצרות ואיסלאם) מאמינה במשהו אחר.
יש להם ספרים אחרים, ומצוות שונות זו מזו.