2 תשובות
פונקציה זוגית:
(f (-x)=f (x
סימטריה בציר y
פונקציה אי זוגית:
(f (x)=-f (-x
סימטריה בציר x (סיבוב 180 מעלות יראה אותו הדבר)
לא זה ולא זה
אם שניהם לא מתקיימים
אתה מציב במקום כל איקס שיש איקס מינוס (לשמור על כללי סוגריים וכדו')
ואז פותרים ומצמצמים:
אם יצא לך כל הפונקציה במצב המקורי - פונקציה זוגית
אם יצא כל הפונקציה המקורית אבל אפשר לשים אותה בסוגריים ומחוץ להם מינוס זה לא זוגי
ואם יצא משהו אחר אז זה לא זה ולא זה