2 תשובות
מציבים x בפונקציה ואז מציבים -x ואם התוצאה יוצאת שווה אז הפונקציה היא פונקציה זוגית
משוים את f (x) לf (-x)
אם יוצא שהם שווים אחד לשני - זוגית.
מנוגדים - אי זוגית.
לא זה ולא זה - הפונקציה לא זוגית ולא אי-זוגית.