2 תשובות
טיפה מסובך אם אין לה צורה אלא רק פונקציה ^ הסרטון הזה עזר לי להבין
לפי הצורה שלה..