5 תשובות
2
שנתיים.
2.
שנתיים
Aro
2 שנים.
בשנה-12 חודשים.
בשנתיים- 24 חודשים.
באותו הנושא: