3 תשובות
הצום יהיה שבוע הבא מיום שני בערב בשקיעה ועד יום שלישי בצאת הכוכבים הוא יתחיל ים שני משעה 7.30בערב ויסתיים בשעה 7.56 כל טוב.
ירושלים-תחילת הצום: 19:30 סוף הצום: 19:57
תל אביב-תחילת הצום: 19:31 סוף הצום: 19:59
טבריה-תחילת הצום: 19:29 סוף הצום: 19:58
חיפה-תחילת הצום: 19:34 סוף הצום: 20:00
באר שבע-תחילת הצום: 19:32 סוף הצום: 19:58
מתי נגמר צום תשעה באב
אנונימי