4 תשובות
סליחה שזו עוד שאלה אבל צריך לדעת את התסמונת הזו לבגרות?
שואל השאלה:
לדעת מחלה או שתיים שמתקיימות בגלל פגם בכרומוזומים, לא צריך לדעת באופן מלא אלא רק בכללי כזה.
אנונימית
אז איך שאלו באופן ספציפי על המחלה הזו?
שואל השאלה:
נותנים מין הקדמה כזאת על המחלה כמו בשאלה ואת צריכה לקשר את זה לשאלה עצמה..
המורה שלי אמרה לנו שלא צריך לדעת על המחלות לעומק
אנונימית