תשובה אחת
תלוי איזה תפקיד
יש כאלה שאם התקבלת אז הם חוסמים לך את שאר האפשרויות ויש כאלו שלא