2 תשובות
לא כולם מקבלים תפקידים מהמנילה, אלו שיקולים של הצבא בהתאם לנתונים וצורך שלו באנשים לאותו תפקיד
זה מה שהצבא דורש..
SDE