3 תשובות
לתפקיד ימאית גוררת/מנוענית יש מיונים קדם צבאיים - יום מיון כללי שממיין את המתאימים לתפקיד.

לתפקיד מש"קית נפגעים יש גם כן מיונים קדם צבאיים.
שואל השאלה:
מורה בבית ספר אמרה שאפשר להתמיין רק פעם אחת, זה נכון? היא אמרה שאפשר להתמיין רק לתפקיד אחד שדורש מיונים, אם התפקיד הזה נופל כאילו לא התקבלתי או בסוף יצאתי אז זה מונע ממני מיונים נוספים והתפקיד שחי יהיה תפקיד שלא צריך אליו מיונים?
אנונימית
לא בדיוק. יש מסלולים שמקפיאים את המיונים האחרים שקיבלת כמו בחיל המודיעין אך אני לא חושב שמיון לתפקיד ימאית או מש"קית נפגעים מקפיא מיונים אחרים, כולל תפקידים באותו חיל. אני ממליץ לברר זאת ביצירת קשר עם יחידת מיטב.