תשובה אחת
עם זה גזים שכבי על הבטן.. זה יכאב כבר אומר לך אבל זה ישחרר את הכל.
באותו הנושא: