תשובה אחת
אם דירגת יותר גבוה את התפקיד שלא מצריך מיון, בהנחה שלא עברת את המיון, יש סיכוי יותר גבוה שתקבלי את מה שדירגת יותר גבוה. זה גם תלוי בצורכי הצבא, ואם חסר כח אדם בתפקיד שדירגת יותר נמוך, יכול להיות שאליו תשובצי.