2 תשובות
המינימום - דפר 60 קבא 54
פרופיל 97 לפחות 54 קב"א ודפר 60, מן הסתם גבוה יותר לא יזיק. אבל זה רק הדרישות ההתחלתיות. המיונים לטיס ארוכים ויש להם הרבה חלקים.