3 תשובות
מפקד ממטרות
למקומות שלא דורשים שום נתונים..
תפקידים משרדיים. גם לי יש נתונים כאלה וידיד שלי בחייל האוויר והוא אמר שלשם לא צריך להיות חכמים
באותו הנושא: