8 תשובות
4 שעות
בערך 6
פחות ממה שרצוי
בין 6 ל-8 שעות
5 בערך