8 תשובות
3 בערך:/
משהו בין 3-5 שעות, לצערי.
וואו אנשים איך ולמה 3 שעות?
כשאני עובדת 5 שעות
וכשאני לא אז איזה 10 שעות
אנונימית
4-8, זה משתנה בכל יום.
הכי הרבה שלי זה 4 שעות
6-7 שעות