2 תשובות
הליך זה יותר קצר מתהליך..
תהליך- רצף מצבים או פעולות משתנים, המתמשכים לאורך זמן ומובילים לתוצאה מסוימת.
הליך- פעולה או שלב בדיון משפטי או מנהלי.