3 תשובות
מיוזה - התפתחות וגדילה
מיטוזה - כשאת נפצעת לרוב ותאים מתחדשים
מיטוזה - תא מתחלק לשני חלקים, אך נשאר בו אותה כמות כרומוזומים בדיוק כמו בראשון. כך זה ממשיך וממשיך.
מיוזה - מתא אחד בסוף זה מתחלק ל-4 תאים, כשכל אחד מקבל חצי מה-DNA הקיים בתא רגיל
מיוזה זה שכפול תאי מין כמו זרע, ומיטוזה זה שכפול כל תאי הגוף.
לא בטוח במליון אחוז שאני צודק אבל די בטוח

מקווה שעזרתי:)