2 תשובות
לדעתי אין מה לקטול על זה
אלו הכללים של בית הספר ואת צריכה לכבד אותם