6 תשובות
אולי תעזרי לי לצבוע את הקיר מה אכפת לך יש לך גם ככה את כל הצבעים
איך אני צבועה אם את זאת שמרכלת על חברות שלך
אנונימית
אל תעני פשוט
"לפחות הצבעים שלי יפים"
לכי תזדייני מי את ביכלל שתגיד לי שאני צבועה
מה? מה אתה מדבר דובי?
אנונימית