3 תשובות
רגע...
"קטילה למישהו שמבקש קטילה למישהו שמבקש קטילה למי שמבקש קטילה למי שמבקש קטילה למי שמבקש קטילה"?
הראש שלי כואב