16 תשובות
DID זה בעבר וMAKE בהווה
דיד זה בעבר
Make זה לעשות, did זו מילת עבר של do
אנונימי
שואל השאלה:
אז made
אנונימית
did - עשה בעבר
made - ייצר בעבר
did זה יותר כמו עשייה, במובן של פעולות.

I did it - עשיתי את זה במובן של הצלחתי- להשלים פעולה מסוימת.
Have you ever ate a cat? Yes, I did it once.

made זה יותר לעצמים או לדברים מוחשיים.
I am making breakfast
I made this table

עם מילות יחס (make up וכיו"ב) המילים מקבלות משמעויות שונות אז זה עניין אחר.
לאלאלא רגע זה לא נכון.
Make זה ליצור, זה להכין
Did זה לעשות. כאילו כל דבר לעשות
did זה עשה בעבר.
made זה ייצר בעבר
make זה יוצר שהווה פשוט או ייצור בעתיד.
did זה עשה משהו (פעולה כלשהי)
made זה הכין/יצר
I made - אפשר גם אני עשיתי
I did + הפועל - אני עשיתי (את הפועל) אבל זה העבר של do
אנונימי
אה כן זה שמעליי גם צודק חח
make - להכין
did - צורת העבר של do

לא תקין להגיד "I did a cake".
אומרים: "I made a cake".
made - צורת העבר של make

במילה "did" משתמשים לשאלות ולמשפטי שלילה.
משפט שלילה:
I didn't (did not) call you - אני לא התקשרתי אלייך/קראתי לך.
במקרה הזה ה-"didn't" מבטל את צורת העבר של המילה "call" אז כותבים "call" במקום "called".
שאלה:
Did you call me? - האם התקשרת אליי/קראת לי?
במקרה הזה ה-"did" מבטל את צורת העבר של המילה "call" אז כותבים "call" במקום "called".
make זה לעשות, לייצר
do זה לעשות (did עבר של do)
*********
אגב נקודה מעניינת זה ההבדל בין do ל make
make יותר דברים של יצירה
do עשייה/פעולות
לא תמיד יש חוקים
do your homework
do the dishes
do a lot of research
do sports
do/take an exam
make a list
make a phone call
make a mistake
make an error
make a blunder
make a noise
make your bed
make a move

ויש עוד הרבה

מה זה take an exam?
take זה לקחת לא?
אנונימי
^ כן אבל לא שמחברים את זה ביחד עם משהו לדוגמא: take a shower (להתקלח)
ומה שכתבת אני לא בטוח אבל אני חושב זה "להיבחן"
אנונימי
זה מעין ביטוי
take/do an exam לעשות מבחן בשפת העם
ממש כמו שאמר יפה אנונימי take a shower
(באנגלית הבריטית have a shower)
יש עוד ביטוים:
take action
take advantage of
take advice
take an oath
take a back seat
take a break
take a chance
take a hint
take a load off one's mind
take a nap
take a picture
take a seat
take a train
take a walk
וכו