2 תשובות
חודשיים
חודש וחצי אם זה 2 שיעורים בשבוע
חודשיים אם זה 1/2