6 תשובות
ההפך.
הם מושלמים
הייתי בבולגריה והרוב ממוצע מאוד.
היי זה שאני מכוער לא אומר שאני דוגמא לכל שאר הבולגרים