6 תשובות
אני חושבת שמותר רק עד האמצע
לא כי תולשים שיער תוך כדי
ברור שאסור זה חילול צום
ולשים קרם בשיער?