7 תשובות
אסור
לא, אסור.
לא
אסור להסתרק (כמו שבשבת אסור), כנ"ל לגבי הבושם והדורדוראנט.