10 תשובות
אסור.
לא.
לא
בלי מים וכל עוד את לא תולשת שערות על ידי הסירוק.
אבל בגדול כדאי שלא.
אסור להסתרק.
אם לא יתלשו שערות אז מותר, בעיקרון אסור.
לא כי נתלשות שיערות...