2 תשובות
אני חושבת שמישראל עד שוויץ ארבע וחצי בערך ועד פראג אני לא יודעת...
עד פראג בערך 3 וחצי שעות^