2 תשובות
עברית - עדיין לא עשינו.
ספרות - 83
היסטוריה - 82
אני די חנון של ספרים אז זה לא חכמה
לשון 97
ספרות 100
היסטוריה 89