3 תשובות
74 בחינה, 84 סופי.
86 בחינה
88 סופי
,,
98 בחינה 98 סופי חח