5 תשובות
לא, כדי לראות איך קראו לך באנשי קשר את צריכה שלשני הצדדים האפליקציה תהיה מעודכנת (וכן להיפך).
אתם בטוחים? היא מחקה רק את האפליקציה לא את המשתמש שלה
line:445