3 תשובות
כן כי נתון טרפז ובסיסי הטרפז מקבילים
את יכולה לכתוב שהישרים מקבילים כי זה חלק מההגדרה של טרפז אז זה כאילו נתן
אנונימי
את יכולה