תשובה אחת
נתון לך שab=fb, וזה משולש שווה שוקיים, מה שאומר שזויות הבסיס שלו שוות. אז זוית f שווה לזוית a. עכשיו אתה יודע שזויות מתחלפות בין מקבילים שוות זו לזו, אז f שווה גם לa השנייה.
בקיצור שלושת הזויות האלה שוות כי כלל המעבר (שני הגדלים השווים לגודל שלישי)..
נגיד שכל זוית כזו זה אלפה, אז זוית a השלה היא שתי אלפה. וידוע שזויות נגדיות במקבילית שוות, אז הנה לך, c שווה ל a, מה שאומר שהיא שווה לשתי אלפה.
באותו הנושא: