2 תשובות
הציון הסופי של הבחינה הוא 30 אחוז המגן ו70 אחוז הבחינה, והציון הסופי הוא 30 אחוז ההערכה החלופית ו70 אחוז הציון הסופי בבחינה.
יוצא ציון סופי 90.
30אחוז מגן 70ציון בגרות תחבר ואת הסכום תכפיל ב0.7, תוסיף לו את הציון של ה30אחוז כפול 0.3 ותקבל סופי.
יוצא לך: 90
,,
באותו הנושא: