5 תשובות
94.5
בדרך כלל מעגלים למעלה אז יצא 95
הציון הסופי הוא 94.5
94.5
Aro
94.5
באותו הנושא: