תשובה אחת
בכל המקצועות שכתבת מלבד לשון, הבגרות שווה 70% ומגן 30%. לאחר מכן ציון הבגרות הסופי שווה 70% והמגן 30%.
אצלנו בלשון זה ככה, עשיתם מיזם נכון? אם כן, זה ה30, 49, 21.