3 תשובות
הנה
Yes, I'm smiling
But inside I'm dying
זה שאני נושם, לא אומר שאני חי