3 תשובות
הנה
yes, i'm smiling
but inside i'm dying
זה שאני נושם, לא אומר שאני חי