2 תשובות
"גם זה יעבור"
"הזמן מרפא את הכל הוא מרפא את הכל ואם לא הכל את הרוב וגם זה יעבור"
"תמיד אמרת שזה עולם משוגע"