תשובה אחת
ילדות רעות?
יש גם את 'ילדות רעות' בתור סרט ישראלי מקוצר שקוראים לו 'מקובלות' אבל המקור הכי טוב.