3 תשובות
גדולה? באזור ה-18-20 שקל.
גדולה באזור ה16-20
קטנה 11