4 תשובות
יש מקומות ארץ שיש להם מחזור זכוכית כמו עיריית חיפה וקריית טבעון. יש מקומות שאין ואז מה לעשות, זורקים לפח.
שלום
נסי לברר ברשות המקומית שלך.
בודקים באתר של המשרד להגנת הסביבה.

בהיעדר פתרון - זורקים למרבה הצער לפח.
בישובים שאין בהם מחזור זכוכית, זה הזמן לבקש מהרשות המקומית לתקן את המצב.