תשובה אחת
על כל חודש של עבודה אתה חייב יום עד כמה שזכור לי.
באותו הנושא: