3 תשובות
כן זה ירד שהמחזור יגמר
במחזור את נעשיית יותר רעבה כך שאתה אוכלת יותר אז
תשמעי במחזור הבטן מתנפחת בגלל הנוזלים אז גן זה הגיוני