3 תשובות
תשמעי במחזור הבטן מתנפחת בגלל הנוזלים אז גן זה הגיוני
במחזור את נעשיית יותר רעבה כך שאתה אוכלת יותר אז
כן זה ירד שהמחזור יגמר