4 תשובות
לא, רק אם גם לך יש הם יכולים
די בטוחה שלא רואים
אם אף פעם לא היה לך אז אי אפשר
באותו הנושא: