3 תשובות
חסר אמפתיה
אנונימית
חסר אמפתיה
סוציופת הוא אדם שיש לו הפרעה נפשית המתבטאת ב:
נטייה לרמות, לשקר, ולעבור על החוק.
אדישות לסבל ולרגשות הזולת.
עצבנות, תוקפנות ואלימות, מילולית ופיסית.
אין לו חרטה אם פוגע או מכאיב לאחר,
לא מסוגל להתמיד ביחסים.
תמיד יאשים את האחר.
חסר סבלנות ונכנס מיד לתוקפנות.
מתנגד לקבל עזרה, ומכחיש שיש לו בעייה.