3 תשובות
בקישור:
שואל השאלה:
הזה שלתגובה השניה.
זה סוציופת ולא סוציומט! למען עצמך תלמד שיש גם סוציופת!
אנונימית