2 תשובות
יכול להיות. זה יכול להיות גם שומה או כל דבר אחר.. לדעתי את צריכה לחכות כמה ימים לראות אם זה נעלם ואם לא, תלכי לרופא.
יש לי את זה בדיוק עכשיו הלכתי לרופא הפנו אותי לרופא אחר והאופן הזה הפנה אותי לבית חולים תלכי לרופא והוא כבר יבדוק אותך