תשובה אחת
כן- זוייות היקפיות שנשענות על אותו מיתר שוות.